Jakob Pl. Schellenburg

Jakob Schell pl. Schellenburg je bil bogat ljubljanski trgovec, ki se je konec 17. in v začetku 18. stoletja izkazal kot izjemen dobrotnik kranjske dežele in velik podpornik verskih ustanov. Na njegovo pobudo so prve uršulinke prišle v Ljubljano iz Gorice leta 1702. Poleg nekaterih moških redov in posameznih župnij, ki jim je omogočil večje investicije, je znatno podprl tudi gradnjo uršulinskega samostana in cerkve, kjer je danes sedež našega kulturnega društva. Sedanja Slovenska cesta v Ljubljani, nekdanja Titova, se je še pred tem imenovala prav Schellenburgova cesta. Ker so to poimenovanje umaknili, želimo vsaj z imenom kulturnega društva izraziti hvaležnost temu plemenitemu možu naše zgodovine.

Več na:

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi541007/

https://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/882

http://ursulinska-cerkev-lj-sv-trojica.rkc.si/?page_id=195