Opis zbora

Deški zbor je zborovska zasedba, običajno sestavljena iz fantov, ki še niso mutirali in zato pojejo visoke sopranske in altovske glasove, včasih pa so jim pridruženi tudi odrasli moški glasovi.

Ta tradicija se je razvila v srednjem veku, ko je bilo ženskam sodelovanje pri bogoslužju prepovedano. Nekatere krščanske Cerkve s to tradicijo nadaljujejo še danes, čeprav je moško-ženska zasedba že nekaj časa dovoljena in uveljavljena. Večina obstoječih deških zborov je bilo ustanovljenih v prvi polovici 20. stoletja in delujejo kot samostojni koncertni zbori.

V to tradicijo smo vstopili tudi z Deškim zborom Schellenburg, saj je tovrstno petje v Sloveniji manj poznano. Mlade fante od 6. do 15. leta želimo spodbuditi k zborovskemu petju, jim nuditi vokalno-tehnično oporo in splošno glasbeno-pevsko izobrazbo.  Pevci spoznavajo cerkveno glasbeno literaturo gregorijanskega korala, klasične polifonije in drugih obdobij. Srečujejo se tudi z latinskim jezikom, ki je bil dolga stoletja edini uradni jezik Cerkve. S svojim petjem bogatijo liturgijo ter občasno sodelujejo na koncertih.

Pouk poteka ob torkih od 16.00 do 18.00 v dvorani Uršulinskega samostana v Ljubljani, Plečnikov trg 1A.