Koncert Sakralnega abonmaja v novembru

Sakralni abonma v novembru:

V mesecu novembru vas v okviru Sakralnega abonmaja vabimo na koncert Mešanega pevskega zbora Forte iz Vojnika, ki bo predstavil slovenske in tuje cerkvene pesmi, zborovodja Tomaž Marčič, pa bo na orglah izvedel njihove variacije izpod peresa M. Tomca, S. Premrla, A. Missona, F. Mendelssohna,  S. Karg-Elerta in J. S. Bacha.

Koncert bo v soboto, 20. novembra 2021 ob 19.30. uri v Uršulinski cerkvi sv. Trojice v Ljubljani.

Vstopnine ni, veseli pa bomo prostovoljni prispevkov

Za obisk koncerta je potrebno dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja.

PROGRAM

spev: CHRISTUS VINCIT

Matija Tomc (1899–1986): VARIACIJE NA »CHRISTUS VINCIT«

Cerkvena ljudska pesem, harmoniziral Stanko Premrl (1880–1965): K TEBI ŽELIM, MOJ BOG

Sigfrid Karg–Elert (1877–1933): IMPROVIZACIJA NA KORAL »NEARER, MY GOD, TO THEE« (K tebi želim, moj Bog)

Koral, harmoniziral Johann Sebastian Bach (1685– 1750): VATER UNSER IM HIMMELREICH (Oče naš)

Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809–1847): SONATA V D-MOLU ŠT. 6, OP. 65, 1. STAVEK – Tema in 5 variacij na koral »Vater unser im Himmelreich« (Oče naš)

Anton Martin Slomšek – Gregor Zafošnik: V NEBESIH SEM DOMA

Andrej Misson (*1960): VARIACIJE NA PESEM »V NEBESIH SEM DOMA« (1999/2017)

Angelik Hribar (1843–1907): TI, O MARIJA

Stanko Premrl (1880–1965): VARIACIJE NA »TI, O MARIJA«

Johann Sebastian Bach (1685– 1750): JESUS BLEIBET MEINE FREUDE (Jezus ostaja moje veselje)

MEŠANI PEVSKI ZBOR FORTE

je z delovanjem pod tem imenom začel v letu 2011. Nastal je iz skupine mlajših pevcev, ki je že delovala v okviru Župnije Vojnik. V naslednjih letih se je zboru pridružilo tudi več pevcev iz širše okolice Vojnika. Leta 2016 je MePZ FORTE začel delovati v okviru Katoliškega kulturnega društva Ivan Šopar Vojnik. Zbor se je ob petju pri bogoslužjih začel redno pojavljati tudi na zborovskih revijah. Na območnih revijah v organizaciji JSKD-ja redno dosega regijsko raven, v letu 2017 pa je bil uvrščen na državno raven. Dobri odzivi so potrjevali kakovost dela in pevce navdajali s še več zagona. Večkrat so se predstavili tudi izven lokalnega prostora na samostojnih koncertih in prireditvah na Ponikvi, Ptuju, pri sv. Trojici v Slovenskih goricah, v Rogatcu, Celju, Mariboru in Ljubljani. Poleg sakralnega programa, v katerega mdr. sodi večkratna izvedba Božičnega oratorija Camilla Saint-Saënsa, zbor rad izvaja tudi pesmi iz zakladnice slovenske ljudske in zabavne glasbe. Mešani pevski zbor FORTE trenutno šteje 25 članov, deluje pa pod vodstvom Tomaža Marčiča.

 

TOMAŽ MARČIČ

je po maturi na I. gimnaziji v Celju in po zaključeni srednji stopnji Glasbene šole Celje nadaljeval študij harmonike v Nemčiji, kjer je zaključil diplomski študij v Trossingenu in podiplomski študij v Würzburgu. Bil je prejemnik nekaterih najvišjih nagrad na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini. V času študija je bil med drugim prejemnik štipendije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Glasbeno poustvarjanje ga je poleg nastopov po Sloveniji vodilo na odre po Nemčiji, Švici, Franciji, Italiji, Hrvaški in Avstriji. Kot solist je igral z orkestrom Mariborske filharmonije, Ansamblom za novo glasbo Würzburg ter Dunajskim akademskim orkestrom. Sodeloval je tudi s skladatelji L. Lebičem, U. Rojkom, N. Brassom, Z. Ballato in V. Globokarjem. Poleg komornega muziciranja se od srednješolskih let naprej intenzivno posveča tudi zborovodstvu. Harmoniko poučuje na Glasbeni šoli Celje in na umetniškem oddelku I. gimnazije v Celju.